Naš tim

Vladan Stevović - Komesar


Rođen u Podgorici 1985. godine. Generalni direktor Direktorata za glavnog državnog arhitektu i razvoj arhitekture u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (2023-). Glavni gradski arhitekta (vršilac dužnosti) u Opštini Budva, takođe i u Beranama i Andrijevici (2020-23). Predsednik komisije za praćenje procesa planiranja na teritoriji Opštine Budva (2022-), član (2020-22). Asistent na Arhitektonskom fakultetu, Odeljenje za arhitekturu Univerziteta u Beogradu (2014-20), i saradnik u nastavi (2010-13). Nezavisni autor arhitektonskih projekata (2010-). Arhitekta, saradnik na konceptualnim i izvođačkim projektima, i urbanim projektima u saradnji sa različitim arhitektonskim studijima (2006): Evrostil, Podgorica, 2014-2020, Atlas Invest, Podgorica, 2013-2014, Arkitektrådet AB, Geteborg, 2010-2011, Mitri +, Beograd, 2009, Ing Invest, Podgorica, 2008, Mak Global, Beograd, 2006-2008. Član Udruženja arhitekata Crne Gore (2019-).

Zoran Lazović - Kustos


1945. London, Velika Britanija. Redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu, Arhitektonskom fakultetu, i Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Fakultetu primenjenih umetnosti, Odeljenje za industrijski dizajn (2000-21). Gostujući profesor na Univerzitetu Sveti Kiril i Metodije u Skoplju, Arhitektonskom fakultetu, Skoplje, Severna Makedonija (2015). Glavni arhitekta Opštine Stari Grad, Beograd (2006-08). Načelnik Odeljenja za arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu, Beograd (2004-09). Nezavisni umetnik, Pariz (1997-00). Kancelarije za arhitekturu P. Cvejić; S. Domela & A. Sarfati, Pariz (1992-97). IMS Institut, Beograd (1980-89). Yugoproject, Beograd (1980).

Kreativni tim


Vladan Stevović

Zoran Lazović

Viktorija Nikolić

Tamara Marović

Maja Radonjić

Boško Drobnjak

Tamara Koneska

Organizacioni tim


Viktorija Nikolić

Tamara Marović

Mina Novosel

Lejla Toković

Jelena Janković

Miodrag Savić